Vítejte na VeDvoře.cz

Vítejte na webových stránkách antikvariátu „Ve dvoře” nacházejícího se v Plzni.

Tento antikvariát byl otevřen dne 1. července 2005 a je umístěn v nádherném prostředí původního středověkého domu v centru města.

Poslední novinky

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY 26.5.2020 25.05.2020

V úterý 26.5.2020 bude antikvariát otevřen pouze do 12,00 hod. Za případné potíže se omlouváme.

OTEVŘENÍ PRODEJNY 27.4.2020 26.04.2020

27.4.2020 otevíráme naši prodejnu. Těšíme se na Vaši návštěvu a prosíme o dodržování bezpečnostních zásad. Děkujeme.

NOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 08.03.2020

Obchodní podmínky antikvariátu Jiří Brotánek antikvariát Ve dvoře
se sídlem v Plzni, Pražská 5
identifikační číslo: 73435261
Živnostenský list event. Č. 340500-99529 ze dne 8. 12. 2003
pro prodej použitého zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vedvore.cz


1. Obecná ustanovení
Ceny jsou stanoveny v korunách českých a reflektují stav daného titulu. Nejsme plátci DPH.
Platební karty nepřijímáme.


2. Rezervace knih na prodejně
Knihy z naší nabídky si můžete rezervovat na prodejně po dobu 5 pracovních dní. Rezervace je nezávazná, pokud se Vám kniha nebude líbit, nemusíte ji kupovat. Nevyzvednuté knihy po uplynutí jednoho týdne automaticky vracíme do prodeje. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí knihy a zaplacení kupní ceny. Od takto uzavřené kupní smlouvy nelze odstoupit ve smyslu článku 4 a následujících těchto obchodních podmínek. Jste povinni si knihu při převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat případné vady.3. Zasílání knih poštou
Knihy z naší nabídky si můžete též objednat, budou Vám poté zaslány poštou. Telefonické objednávky realizujeme pouze po následném písemném potvrzení (postačí e-mailová zpráva). Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém dojdou. Poštovné v České republice činí při platbě předem na účet 60,- Kč, dobírkou 130,- Kč, do ciziny dle tarifů České pošty. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání e-mailu kupujícímu, že kniha je připravena k vyzvednutí/odeslání. Samotná doručená objednávka nezavazuje prodávajícího k uzavření kupní smlouvy s kupujícím, například v případě předchozích špatných zkušeností s kupujícím. Na takto uzavřené kupní smlouvy se vztahuje právo odstoupit od smlouvy podle článku 4 a následujících těchto obchodních podmínek.


4. Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat firmu Jiří Brotánek, antikvariát Ve dvoře, na adrese Pražská 5, 301 00 Plzeň, e-mail info@vedvore.cz, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu).


5. Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


6. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Jiří Brotánek, antikvariát Ve dvoře, na adrese Pražská 5, 301 00 Plzeň,
e-mail info@vedvore.cz
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Datum obdržení:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Podpis spotřebitele:
Datum:


7. Důsledky nepřevzetí zásilky se zbožím
Nepřevezmete-li zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se nám z tohoto důvodu vrátí zpět, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu (dle tarifů České pošty) a zabalení zboží, a jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neuhradíte škodu na základě naší výzvy do 14 dnů, berete na vědomí, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Požadujete-li opětovné zaslání zboží, jste povinen(povinna) uhradit náklady s tím spojené. Jsme oprávněni požadovat, abyste tyto náklady uhradil(a) předem.


8. Popis stavu zboží
Stav knih popisujeme těmito termíny:
1. bez vad pouze minimální opotřebení způsobené běžným používáním
2. větší opotřebení způsobené běžným používáním s malými vadami
3. velké opotřebení způsobené běžným používáním s většími vadami
4. velké opotřebení knihy, uvolněné listy, desky jsou vadné, obal (pokud ho kniha má) je značně potrhán
4. kniha je v naprosto nevyhovujícím stavu, rozpadlá, mohou chybět i některé listy
Typ knih popisujeme dále těmito termíny: .
Brož - lepená nebo šitá.
Původní vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, vazba přímo od nakladatele bez obalu.
Nová vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, nově převázáno bez obalu
Obal - kniha je s obalem.

9. Vadné plnění
Věc je vadná, zejména není-li dodána v deklarované jakosti (viz článek 8). Záruku za jakost nad rámec zákona neposkytujeme.
Vaše právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v okamžiku, kdy ji převezmete, byť se projeví až později. Nemáte práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou jste musel(a) s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Je Vaší povinností podle možnosti zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí. Neoznámíte-li vadu zboží včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy. Neoznámíte-li vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl(a) při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud Vám právo z vadného plnění nepřizná.


10. Reklamační řád
Jakmile zjistíte vadu zboží, je Vaší povinností nás o tom informovat bez zbytečného odkladu osobně, poštou nebo e-mailem. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám zaslat nebo předložit reklamované zboží k posouzení reklamace. Současně s tím nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace jste zvolili (sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz). Tuto volbu nemůžete měnit bez našeho souhlasu.
Vaši reklamaci posoudíme do 14 dnů od obdržení reklamovaného zboží a o jejím vyřízení Vás budeme v této lhůtě informovat.


11. Závěrečná ustanovení
Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu berete na vědomí, že se náš vzájemný vztah řídí českým právním řádem a dále nám výslovně udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce/rezervaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Taktéž výslovně souhlasíte se zasíláním souvisejících obchodních sdělení. Souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adresu: info@antikvariat-knihy.cz.
Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.

Všechny novinky


Novinky z kategorie Dobrodružné

Autor Název knihy Nakladatelství Cena  
Kutík J.Bílá vydra u Bobří hrázeAlbatros50 Kč
Fiedler A.Bílý jaguárMladá fronta40 Kč
Unger G.F.Pastviny u Green RiverMOBA60 Kč
May K.VánoceToužimský a Moravec180 Kč
May K.Odvážná loupež Návrat200 Kč
May K.Old FirehandOlympia50 Kč
May K.V Říši stříbrného lva 1-8 Laser900 Kč
London J.Tulák David Grief Toužimský a Moravec580 Kč
May K.Petrolejový princOlympia80 Kč
May K.V SúdánuOlympia80 Kč

Více knižních novinek
Úvod | Prodejna | Výkup | Kontakt | Architektura | Beletrie | Burian | Cestopisy | Cizojazyčné | Časopis | Detektivky | Nahoru
© Vojtěch Vrbka 2006, Všechna práva vyhrazena